Χαριλάου Τρικούπη 117, Τ.Κ.: 114 73, Αθήνα
210-3817406, 210-3841032
epl@env-plan-law.gr

ΟΜΑΔΑ

Μάριος Χαϊνταρλής

Δικηγόρος, Δρ. Νομικής – Νομικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος. Σπουδές: D.E.A. στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Jean Moulin: Lyon III Γαλλίας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Διευθυντής του  Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Επιστημονικός Υπεύθυνος του διαδικτυακού τόπου “Χωροδικαιοσύνη“. Συγγραφέας των βιβλίων: “Το νομικό καθεστώς των οχλουσών εγκαταστάσεων – Όψεις του δικαίου του περιβάλλοντος”, “Περιβαλλοντική Νομοθεσία” και “Τα Νομικά Χωρικά Εργαλεία Στρατηγικού Χαρακτήρα”, με πλούσια επιστημονική αρθρογραφία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα)

– Συνεργάτες – Νομικοί – Δικηγόροι

Γεώργιος Δημάκης

(Ειδικός Συνεργάτης)

Δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας – Διοικητικολόγος. Διαθέτει πολύχρονη και αναγνωρισμένη εμπειρία σε όλο το εύρος των θεμάτων της διοικητικής δικαιοσύνης.

Αντώνιος Σηφάκης

Δικηγόρος, Δρ. Νομικής – Νομικός Περιβάλλοντος. Σπουδές: LL.M. στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Aberdeen Μ. Βρετανίας, Ph.D. στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Kent Μ. Βρετανίας. Διδάσκων Δικαίου του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μαρία Μαγαλιού

Δικηγόρος Αθηνών από το 2005, Νομικός Περιβάλλοντος. Κάτοχος μεταπτυχιακού M.Sc. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μιχάλης Κρητικός

Δικηγόρος Αθηνών από το 2000 και Νομικός Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ζητήματα νέων τεχνολογιών, ερευνητικής δεοντολογίας και διαχείρισης κινδύνου. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στον τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Διδάκτορας Νομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του London School of Economics and Political Science και κάτοχος του βραβείου UACES για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην Ευρώπη σε ζητήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών. Επισκέπτης Καθηγητής στην Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και στο LSE, με πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων στο χώρο του Ευρωπαϊκού Δικαίου, των Ευρωπαϊκών Θεσμών, του Δικαίου του Περιβάλλοντος, του Δικαίου Ασφαλείας Τροφίμων και του Δικαίου Διαχείρισης Τεχνολογικών Κινδύνων.

Τεχνικοί Σύμβουλοι

Γεώργιος Καλλέργης

Πτυχίο Φυσιογνωσίας, Πανεπιστημίου Αθηνών, με δίπλωμα M.Sc. (Τρίτου Κύκλου, D.E.A.) στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία, του Πανεπιστημίου Grenoble (Γαλλία) και Διδακτορικό στο ΕΜΠ στην Υδρογεωλογία. Ομότιμος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών τ. Διευθυντής Υδρογεωλογίας στο ΙΓΜΕ.

Φιλοκτήτης Βεϊνόγλου

Χημικός. M.Sc. στην Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Leeds, Μ. Βρετανία. Μελετητής και Διευθυντής χημικού εργαστηρίου ειδικευμένου στον έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος, τέως Προϊστάμενος περιβαλλοντικού τομέα της Ε.Τ.Β.Α.

Κίμων Χατζημπίρος

Φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και την Οικολογία. Αναπληρωτης Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμμετέχει στη διδασκαλία 10 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με αντικείμενα την Οικολογία, την Διαχείριση Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Πολιτική. Διετέλεσε μέλος επιτροπών διαχείρισης περιβαλλοντικών ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρόεδρος του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα.

Περικλής Πλατανιάς

Μηχανικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας του Columbia University in the City of New York, M.Sc. in Urban Planning. Μελετητής.