Η ΟΜΑΔΑ

Image 115Μάριος Χαϊνταρλής

Δικηγόρος, Δρ. Νομικής – Νομικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος. Σπουδές: D.E.A. στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Jean Moulin: Lyon III Γαλλίας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Συγγραφέας των βιβλίων: “Το νομικό καθεστώς των οχλουσών εγκαταστάσεων – Όψεις του δικαίου του περιβάλλοντος”, “Περιβαλλοντική Νομοθεσία” και “Τα Νομικά Χωρικά Εργαλεία Στρατηγικού Χαρακτήρα”, με πλούσια επιστημονική αρθρογραφία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα)

– Συνεργάτες –
Νομικοί – Δικηγόροι

Image 120Γεώργιος Δημάκης (Ειδικός Συνεργάτης) 
Δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας – Διοικητικολόγος.  Διαθέτει πολύχρονη και αναγνωρισμένη εμπειρία σε όλο το εύρος των θεμάτων της διοικητικής δικαιοσύνης.

Αντώνιος Σηφάκης

Δικηγόρος, Δρ. Νομικής – Νομικός Περιβάλλοντος. Σπουδές: LL.M. στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Aberdeen Μ. Βρετανίας, Ph.D. στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Kent Μ. Βρετανίας. Διδάσκων Δικαίου του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μαρία Μαγαλιού
Δικηγόρος Αθηνών από το 2005, Νομικός Περιβάλλοντος. Κάτοχος μεταπτυχιακού M.Sc. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Image 128Μιχάλης Κρητικός 

Δικηγόρος Αθηνών από το 2000 και Νομικός Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ζητήματα νέων τεχνολογιών, ερευνητικής δεοντολογίας και διαχείρισης κινδύνου. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στον τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Διδάκτορας Νομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του London School of Economics and Political Science και κάτοχος του βραβείου UACES για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην Ευρώπη σε ζητήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών. Επισκέπτης Καθηγητής στην Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και στο LSE, με πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων στο χώρο του Ευρωπαϊκού Δικαίου, των Ευρωπαϊκών Θεσμών, του Δικαίου του Περιβάλλοντος, του Δικαίου Ασφαλείας Τροφίμων και του Δικαίου Διαχείρισης Τεχνολογικών Κινδύνων.

 Τεχνικοί Σύμβουλοι

Image 99Γεώργιος Καλλέργης
Πτυχίο Φυσιογνωσίας,  Πανεπιστημίου Αθηνών, με δίπλωμα M.Sc. (Τρίτου Κύκλου, D.E.A.) στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία, του  Πανεπιστημίου Grenoble (Γαλλία) και Διδακτορικό στο ΕΜΠ στην Υδρογεωλογία. Ομότιμος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών τ. Διευθυντής Υδρογεωλογίας στο ΙΓΜΕ.

Image 107Φιλοκτήτης Βεϊνόγλου 
Χημικός. M.Sc. στην Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος  Πανεπιστημίου Leeds, Μ. Βρετανία. Μελετητής και  Διευθυντής  χημικού  εργαστηρίου ειδικευμένου στον έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος, τέως Προϊστάμενος περιβαλλοντικού τομέα της Ε.Τ.Β.Α.

Image 124Κίμων Χατζημπίρος 

Φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και την Οικολογία. Αναπληρωτης Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμμετέχει στη διδασκαλία 10 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με αντικείμενα την Οικολογία, την Διαχείριση Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Πολιτική. Διετέλεσε  μέλος επιτροπών  διαχείρισης  περιβαλλοντικών ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρόεδρος του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα.

Image 103Περικλής Πλατανιάς 
Μηχανικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας του Columbia University in the City of New York,  M.Sc. in Urban Planning. Μελετητής.