Χαριλάου Τρικούπη 117, Τ.Κ.: 114 73, Αθήνα
210-3817406, 210-3841032
epl@env-plan-law.gr

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το γραφείο μας διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στη νομική διαχείριση υποθέσεων με αντικείμενο χωροταξικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και θέματα νομικής ασφάλειας επενδύσεων πολλαπλών μορφών (τουρισμός, ανάπτυξη ακινήτων, βιομηχανία, ενέργεια, υποδομές, κ.λπ.). Έχοντας αναπτύξει μία ολοκληρωμένη νομικο-τεχνική προσέγγιση έχει ασχοληθεί με ορισμένες από τις πιο σημαντικές υποθέσεις χωροταξίας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος και νομικής διασφάλισης επενδυτικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα.

Επίσης, το γραφείο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην παροχή συμβουλών στα ειδικά αυτά θέματα προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Περιφέρειες, Δήμους, Δημόσιους Οργανισμούς, Φορείς Διαχείρισης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κ.λπ.) και Ιδιώτες.

Η εξειδικευμένη μας γνώση και η άποψη που έχουμε διαμορφώσει για την αξία και το ρόλο που επιτελούν η νομοθεσία προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος και η νομοθεσία χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, μας παρέχει τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύουμε και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Ομοίως η συμμετοχή μας σε μελέτες περιβαλλοντικού, πολεοδομικού, χωροταξικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με την έντονη εξειδίκευση των μελών του γραφείου μας, εγγυάται την έγκυρη από νομική πλευρά εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών.

Τέλος, η ολοκληρωμένη αντίληψη που έχουμε διαμορφώσει ως προς τη νομοθετική πολιτική που πρέπει ν’ ακολουθείται στους προαναφε­ρόμενους τομείς ενασχόλησής μας, μάς επιτρέπει να προτείνουμε καινοτόμες, θεμελιωμένες και βιώσιμες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.